Megalakult a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt országos székházában a párt Zala megyei irodája. Balogh Károly, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt országos elnöke 2018. augusztus 07-én ünnepélyes keretek közt kinevezte Baranyai Marcellt pártunk Zala megyei vezetőjévé, így megkezdi működését a Zala Megyei…

    Fontos megérteni, hogy “nincs jó vagy rossz cél érdekében létrejött önkényuralom, csak önkényuralom van, és az nem a vezető személyek miatt válik embertelenné, hanem szükségszerűen, önmagából fakadóan”. Abszolút hatalmat még erényes embernek sem szabad adni.   A Független Kisgazda-, Földmunkás-És Polgári Párt azért…

Kikkel bővült a behálózott képviselők köre? (I.)   2010 tavaszán elsőként dolgoztam fel az átmentett állambiztonsági múlt tetten ért következményeit az első szabadon választott országgyűlés (1990-1994) képviselői körében. http://www.utolag.com/BehalozottMagyarOrszaggyules.htm http://mek.oszk.hu/15000/15047/15047.pdf A feltárt kutatási eredményekkel kapcsolatban hangsúlyoztam, hogy a legalább 25 állambiztonsági hálózati személy (ügynök, titkos megbízott, titkos…

Érvényesülhet-e az emberi méltósághoz fűződő alapjog, ha közben a  nemzetnek nincs önrendelkezési joga? Álláspontunk szerint nem. Hogyan lehetne szabad az ember, ha közben egy nagy embercsoportban elvegyülve  aljas indítékkal fonott jogi kerítés veszi körül? Az emberi méltósághoz fűződő alapjog kollektív megfelelője a nemzet önrendelkezési joga. A Fidesz a…

“Vannak emberek, akik remélik, hogy megtörténik. Vannak emberek, akik akarják, hogy megtörténjen. És vannak emberek, akik megtörténté teszik.”   A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt tagrevíziót tart, melynek az a célja, hogy a párt feltérképezze párttagságának teljes valóságát.   Ennek értelmében a Független Kisgazda-, Földmunkás-és…

Várunk mindenkit szeretettel a 1092 Budapest, Kinizsi utca 22 szám alatti Országos Központunkba a 9 órakor megrendezésre kerülő nyílt fegyelmi tárgyalásra, majd ezt követően a nyílt napunkra!   Bort Búzát, Békességet!