2017.10.10.

MTI SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Független Kisgazda-, Földmunkás-, és Polgári Párt jogi helyzete 13 évnyi tortúra után rendeződött.
A bíróság jogerős határozatában a párt képviseletére Balogh Károly elnököt bejegyezte, és ezt a
határozatot közhiteles nyilvántartásában közzétette.
Az FKGP elnöksége és tagsága e bírósági döntés értelmében használatba vette a párt székházát.
A jogi akadályok elhárultával az FKGP megkezdi politikai munkáját.
Célunk a művelt, egészséges, boldog Magyarország megteremtése. El kívánjuk érni, hogy minden
magyar a szülőföldjén boldoguljon, akár a fővárosban, akár a legkisebb faluban látta meg a
napvilágot. Senki se kényszerüljön se politikai se gazdasági okokból elhagyni szülőföldjét.
Programunk erre az alapvetésre épül. Célcsoportunk az a közel nyolcmillió magyar, akik nem
nagyvárosokban, hanem kistelepüléseken, falvakban élnek. Mi nem indulunk vidékjárásra, mert mi
ott, közöttük élünk.
A magyar jelen legnagyobb gondja a társadalmi egyenlőtlenségek óriási mérete. Egy vékony réteg az
EU átlagát jócskán meghaladó színvonalon él, míg a döntő rész mélyen az EU átlag alatt tengeti
életét. Ennek alapvetően nem gazdasági, hanem politikai okai vannak. Mi kisgazdák a rendszerváltás
vesztesei, a négymillió szegény, ebből másfél millió mélyszegénységben élő ember pártja kívánunk
lenni. Mindenkinek egy élete van, és veleszületett joga az emberi méltósághoz.
A legnagyobb egyenlőtlenség a birtokviszonyokat jellemzi. A termőterület 80%-a a birtokosok 2%
százalékának a művelésében van, a fennmaradó 20%-on százhetvenötezer család osztozik. Miután az
évi 75000 ft EU támogatás nem a bérbeadókat, hanem a bérlőket illeti, milliárdos EU támogatások
jutnak néhány mezőgazdasági nagyvállalkozóhoz, a nagytöbbség hoppon marad. Az FKGP egy
igazságosabb rendszert dolgoz ki. Magyarország természetes vizekben gazdag, az agrárium szereplői
mégsem jutnak elegendő locsoló vízhez. Ez a versenyképesség és a minőség szempontjából
elfogadhatatlan. A nagyüzemi termelés a mennyiséget preferálja a minőség rovására. Az FKGP szerint
az agráriumban a mennyiségi szemléletet fel kell, hogy váltsa a minőség elsődlegessége.” Az vagy,
amit megeszel”, tehát ennek a váltásnak igen komoly népegészségügyi hatásai is lesznek.
Miután nevünk alapján polgári párt vagyunk, olyan kérdésekkel is foglalkozunk, ami a teljes magyar
lakosságot érinti. Ilyen az oktatás és az egészségügy. Oktatási programunk két pillérre épül. Az első a
köz és felsőoktatási intézmények autonómiájának visszaadása. A második a pedagógusképzés
minőségének drasztikus javítása. Ez a vonatkozó egyetemek és főiskolák felvételi ponthatárának
jelentős emelését, valamint azért, hogy szegény gyermek ne maradjon ki az oktatásból, egy speciális
ösztöndíjrendszer bevezetését jelenti. A reform alapjának azt tartjuk, ha oktatási rendszerünk nem a
Mária Terézia óta bevett alattvaló képzést folytatja, hanem a mellérendelt viszonyrendszerek
ismeretére és használatára képezi ki a diákokat.
Az egészségügyben először is köszönetet kell mondani a rendszert életben tartó, megalázó bérekért
dolgozó ápoló személyzetnek és a doktoroknak. A rendszer igen drágán, és igen rossz
hatékonysággal működik. Ennek alapvető oka a túlzott centralizációból adódó fejetlenség és
szervezettlenség. A reform nem arról kell, hogy szóljon, hogy több pénzt az egészségügybe, hanem
nagyobb szervezettséget és több felelősséget az ágazat vezetésébe.

A társadalmi igazságosság helyreállítása rend helyreállításának legfontosabb eszköze. Az első a
devizahitelesek ügyének rendezése. A devizahitel Európában egyedül álló módon sújtja a magyar
lakosságot. Ennek oka, hogy a magyarországi bankok, egy hibás pénzügyi terméket hoztak
forgalomba, amit a PSZÁF-nek észlelnie és tiltania kellett volna. Nem tette meg, ezért az állam
felelőssége vitathatatlan. A jog szerint semmis az olyan szerződés, ami hamis adatokra épül, és az is
aminek negatív következményeit kizárólag az egyik fél, az adós visel. Eddig nem született olyan
megoldás, ami a kárvallott családok százezrein segítene. Az FKGP javaslata az, hogy az adósok a
felvételkori árfolyamon fizessék vissza fennálló adósságukat. Ebbe a csoportba tartozik még a
BAUMAG ügy, a QVESTOR ügy és a többi pénzintézeti botrány, ezekben sem járt el helyesen a PSZÁF.
A másik ügy a rendőrök, tűzoltók és a katonák kedvezményes nyugdíjának megvonása. Ez a
visszamenőleges hatályú jogalkotás minősített esete. Ezek az emberek a pályaválasztásuknál,
figyelembe vették annak előnyeit, például a kedvezményes nyugdíj lehetőségét. Ráadásul munkájuk
során gyakran az életük is veszélybe kerül. Mi Kisgazdák a kedvezményes nyugdíj megvonását
méltánytalannak tartjuk, és vissza fogjuk állítani az eredeti rendszert.
A harmadik a trafik ügy. A nemzeti dohányboltokat azért hozta létre a kormány, hogy csökkenjen a
dohányfogyasztás. Nem csökkent, hanem nőtt. Negyvenezer dohányárúsító engedélyt elvettek és
ötezer trafik engedélyt adtak ki, kizárólag kormány és képviselő közeli embereknek. Mi ezt a monopol
helyzetet meg kívánjuk szüntetni, és vissza fogjuk adni az engedélyeket minden kereskedelmi és
vendéglátó egységnek és benzinkútnak.
Nem pártokkal keressük az együttműködést, hanem kiváló magyar szakemberekkel, kiket a politika
idáig nem kérdezett meg. Mindenkivel hajlandóak vagyunk együttműködni, aki egyetért céljainkkal és
segít azok megvalósításában.

Budapest, 2017. 10. 10. Balogh Károly
elnök

Comments are closed.