Rácz Sándor

Minden TISZTELETET megérdemel!!

Közzétette: Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt – 2017. október 15.

2017. október 23.

Tisztelt Emlékezők! Kisgazdák, Honfitársaim,
Ronald Reagen amerikai elnök 1987. október huszadikán levelet írt Rácz Sándorhoz. “Isten áldja Önt, Rácz Sándor! Amerikai látogatása idején nem találkozhattunk, de akarom, hogy tudja, mennyire csodálom-és velem együtt minden amerikai, az Ön bátorságát és hazafiságát. Fogadja legnagyobb tiszteletemet és legjobb kívánságomat, most és mindenkor.
Rendhagyónak tűnhet, ha a szónok az emlékbeszédet egy nagyhatalom vezetőjének méltató soraival kezdi, de az újjászervezett kisgazdapárt egyetért az amerikai elnökkel és csodálja Rácz Sándor bátorságát és hazafiságát.
Sőt mi, akik benne élünk a magyar hétköznapokban és ismerjük meggyötört nemzetünk történelmét, mondhatnám, annak cselekvő részesei vagyunk, okkal kiegészíthetjük Reagen szavait.
Rácz Sándor, aki 23 évesen 1956. november 26-tól, december 11.-ig amikor Kádár János a parlamentbe csalta tárgyalásra és letartóztatta, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke volt, azé a munkástanácsé amely a szovjet fegyverek november 4-i győzelme után az egyedüli, a Munkás Paraszt kormánnyal szemben álló hatalmi központ maradt és a vidéki munkástanácsoknak mintájául szolgált, Kádáréknak elviselhetetlen és veszélyes volt. Egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a sztrájkokkal fenyegetőző, Nagy Imre szabadon bocsátását követelő munkássággal. Miután Rácz Sándort nem lehetett megvesztegetni azzal, hogy a munkástanácsoknak három miniszteri tárcát ajánlottak, maradt a letartóztatás és az életfogytig tartó börtön. S Rácz Sándor, miután külföldi, főleg amerikai nyomásra 1963-ban amnesztiával szabadult, a rendszerváltásig járta az országot, s magánházakban előadásokat tartott az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, komolyan kockáztatva a szabadságát. 1987-ben, az amerikai látogatásakor Brzezynskitől két dolgot kért: a trianoni határok megváltoztatását, és hazája kölcsöneinek elengedését, vagy 100 évre szóló részletfizetésének lehetőségét. S mindezek után, az egykori rabtársa, Tabódy István emléktáblájának avatásán 2011 október 23-án azt mondta: “Nem fogom be a számat,s életfogytiglan teljesítem azt a feladatot, amit 1956-ban a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnökeként vállaltam.”
Ez a néhány kiragadott idézet az 1956 és 2011 közötti fél évszázadból,
amelynek egésze üldöztetéssel és mellőztetéssel telt megalapozza,
hogy kijelentsük: ” Rácz Sándor a huszadik század második felének a
legelkötelezettebb politikusa volt.
Tisztelt ünneplő közösség
Ám azt is számontartjuk mi, az újjászervezett kisgazdapárt vezetése és
tagsága, hogy mindezek ellenére a rendszerváltás után sem volt
szüksége a hatalomnak Rácz Sándorra. Nem kellett köztársasági
elnökjelöltnek, pedig két internetes szavazáson is elsőnek jelölte a
nép, sajnos, a kisgazdapárt is a jelentkezését először nagy örömmel
fogadta, de az akkori elnök rövidesen félreállította. Egyetlen tisztséget
kapott, azért sem ő jelentkezett. 2003 augusztus 18-án a Magyarok
Világszövetsége tiszteletbeli elnökévé választotta.
A kisgazdapárt e ház előtt emlékezik 1956-ra, mert itt lakott Rácz
Sándor a forradalom idején. Ha ma köztünk élne, minden bizonnyal a
magyar föld mindenáron történő megvédését tartaná elsőrendű
feladatának. Mi is azt valljuk, hogy a magyar nemzet legfőbb értékei
az igazság, a tisztesség, a méltányosság, a rendíthetetlen hazaszeretet,
a hűség, a hagyomány és törvénytisztelet, amely az “isten, haza,
család” jelmondatunkban töretlenül fogalmazódik meg 1930 óta.
Visszatérünk a gyökereinkhez, nem fogunk szélsőségek felé terelődni,
megtartjuk a demokratikus és hazafias irányt, amelyet
meggyőződésünk szerint a nemzet ma is óhajt. Meg kívánjuk szüntetni
azokat a gazdasági és társadalmi igazságtalanságokat, mesterséges
szembeállításokat, amelyektől beteg az ország. Nincs külön országa a
vidékieknek és a városiaknak, a szegényeknek és gazdagoknak, a
különböző nézeteket és vallásokat követőknek. Egy Magyarország
van, melynek problémáit józan ésszel, kiegyezéssel és alázattal kell
orvosolni. Ezt fogalmaztuk meg a ” Biztonságos állam, Egészséges
Magyarország, a nemzet programja című kisgazda manifesztumban.
Hiszem, hogy ezt a programot Rácz Sándor is egyetértéssel fogadná.
Köszönöm a figyelmet!

Comments are closed.