Egészségügy

27. Mit tesz a párt annak érdekében, hogy az áldatlan állapotban lévő egészségügy helyzete javuljon?
Újjá kell szervezni az egészségügyi ellátást. A reformnak nevezett átalakítás mára már az alapellátás biztonságát is
veszélyezteti. Korszerűsítjük a kistérségi rendelőintézeti és ügyeleti ellátást. A meglévő kórházakat sürgősségi
ellátásra alkalmassá tesszük, és minden megyében kialakítunk egy mai igényeknek megfelelő, fejlett, korszerű
kórházat.
A jelenlegi finanszírozási struktúra hibás, ennek módosítása szükséges. Jelenleg két pénzforrás fedezi a kiadásokat: a
kötelező hozzájárulásokból befolyó pénz és a magánzsebből fizetett szolgáltatás vásárlás (ennek értéke mintegy 150
milliárd Ft évente, az állami kórházfenntartás költségének majdnem a fele). Nagyon erős érdekek mozgatják a
piacot, hogy az állami ellátási formából az utóbbiba tereljék a pácienseket. Ennek jól ismert eszköze a mesterségesen
előállított „forráshiány”, az orvosok, és szakszemélyzet munkaidejének és munkaerejének átcsoportosítása, a
várólisták kialakítása, a szolgáltatás minőségi különbségének fenntartása, stb. A rendszer a közfelfogással ellentétben
nem forráshiányos – a megfelelő élőmunka és tárgyi eszközök rendelkezésre állnak – a forráshiány mesterséges.
A megoldás első lépése a kötelező hozzájárulásokból fedezett szolgáltatás csomag pontos meghatározása – ezt a
lépést politikai okokból eddig egyik kormány sem vállalta – és ezen ellátások költségeinek pontos számbavétele – a
jelenlegi HBCS-k felülvizsgálata. A második lépés a kiegészítő biztosítás lehetőségének megteremtése, amely
átláthatóvá tenné, kifehérítené a jelenlegi „fekete piacot”, pl. amikor az orvos az állami ellátás eszközeivel – ideértve
a saját munkaerejét – végez szolgáltatást a magánbetegének. Ez sem került bevezetésre – sőt a nagy külföldi
egészségbiztosítók sem tudnak lényegében megjelenni a magyar piacon – mert ez azt a látszatot kelti, hogy a politika
tudomásul veszi, hogy a gazdag paciens jobb kiszolgálást kap, amiből a szegény kimarad. Természetesen a helyzet ma
is ez, azzal a súlyosbító körülménnyel, hogy mindenki úgy tesz – elsősorban az egészségpolitika – mintha nem így
lenne, de az igazi vesztese a helyzetnek az, aki nem képes magánzsebből vásárolni szolgáltatást.

 

23. A párt miért tartja fontosnak egyes hivatások támogatását?
Vannak olyan munkahelyek, melyekben dolgozók a társadalom életminőségének javítása érdekében
tevékenykednek. Létrehozzuk a „Kiemelt hivatás” besorolást . A „Kiemelt hivatás” besorolásba tartozó
végzettségeknél a munkavállalói járulékokat eltöröljük, így a jelenlegi bruttó bér ezeknél a munkavállalóknál a
hazavihető nettó bér lesz. Az orvosi és az ápolói munka, hivatás. Sajnos ma ők nem megbecsült tagjai a
társadalomnak. Óriási az elvándorlás és a munkaerőhiány az egészségügyben. Az orvosi és ápolói hivatás lesz az első
két olyan hivatás, melyeket a Kiemelt hivatás besorolásba emeljük.

Comments are closed.