Oktatás

  1. Mi a párt javaslata az oktatási rendszer módosítására?

 

Ma az általános iskolákban oktatás – nevelés helyett számonkérés van. A középiskolákban irdatlan mennyiségű a tananyag, de valódi tudás átadás nincs. A felsőoktatás ritka esetben ad valódi alkalmazható tudást. Változtatásra van szükség.  Vissza az iskolákat az önkormányzatoknak! Hibás lépés volt a központosítás, mára ez a rendszer megbukott. A teljes felfordulást okozó, bürokrata rendszer miatt az iskolák a gazdaság és az oktatás terén is hanyatlásnak indultak. Bizonytalanná vált az iskolai munka. Visszaállítjuk a régi rendszeren alapuló fenntartást, a kimagasló oktatási eredményeket elérő pedagógusokat és iskolákat külön jutalmazzuk. A köz és felsőoktatási intézmények autonómiáját visszaállítjuk. Nagyon fontosnak tartjuk a pedagógusképzés minőségének drasztikus javítását. A  reform alapjának azt tartjuk, ha oktatási rendszerünk nem a Mária Terézia óta bevett alattvaló képzést folytatja, hanem a mellérendelt viszonyrendszerek ismeretére és használatára képezi ki a diákokat. A pedagógusok életpálya programját átalakítjuk, megerősítjük, és elérjük, hogy tanáraink ismét megbecsült tagjai legyenek társadalmunknak.   

2. Mit változtatna a párt a diplomához jutás feltételén?

Eltörölnénk a nyelvvizsga feltételt az egyetemeken és főiskolákon sikeresen diplomázóknál. Véleményünk szerint a nyelvvizsga kötelezettség csak egy teljesen fölösleges teher, egy vizsga. A nyelvvizsgával rendelkezők fizetésénél a munkavállalói terhet csökkentenénk, és ezzel támogatnánk azt, aki beszél idegen nyelvet. A jelenlegi iskolai nyelvoktatás sajnos nem ad való nyelvtudást, csak vizsgára készít fel. Új módszerek bevezetésével valódi nyelvtanítást fogunk bevezetni az iskolákba. 

 

3. Hogyan változtatná meg a felsőoktatási intézmények tandíjrendszerét a párt?

Az első diplomához jutást ingyenessé tesszük, azzal a feltétellel, hogy az adott intézményben meghatározott tanidőn belül, minden vizsgaidőszakban legalább 4,00 átlagos tanulmányi eredményt elérő, diplomát szerző fiatal visszaigényelheti a diploma megszerzését követően a teljes tandíját.

Comments are closed.