Vidékfejlesztés

  1. Miért tartja fontosnak a párt a vidék fejlesztését?

A vidék népességmegtartó képességének feltétele az életképes agrárgazdaság, amely elkerülhetővé teszi a falvak elnéptelenedését, elöregedését. Skanzenek helyett munkahelyeket kell biztosítani a falun élőknek. Biztosítani kell a falvak kiváló infrastruktúráját, annak érdekében, hogy ismét megjelenjen a gazdasági szervező erő. A korábbi nagyüzemek a hátrányos helyzetű térségekben bomlottak fel a legkorábban, és a helyükön létrejött kisvállalkozások inkább önellátók, mint árutermelők. A vidékfejlesztési program fontos célja, hogy az érintett térségek képesek legyenek a társadalomban betöltött gazdasági és szociális funkciók tartós ellátására.

2. Miért fontos a hátrányos helyzetű térségekben a háztáji gazdaságok bevezetése?

Hátrányos helyzetű térségekben élők számára sokszor a létminimumon való élethez szükséges alapfeltételek sincsenek biztosítva. A nem megfelelő, rossz kommunikáció, a meg nem értés több évtizede tartó gyakorlata, teljesen ellehetetlenítette ezeket a vidékeket. Olyan háztáji gazdaságok kialakulását támogatja a párt, amely kellő alapanyagot biztosít ezekre a gazdaságokra épülő felvásárlási láncra, amely ebben a formában ellátja a szűkebb és tágabb környéket. Mindezek mellett a háztáji gazdaságban dolgozók számára folyamatos és biztos megélhetést biztosít.

Comments are closed.