Mezőgazdaság

1.Mi lesz a párt feladata a mezőgazdaságban?

Meg kell teremteni a mezőgazdasági ágazat politikai semlegességét. 1947-től folyamatosan a mai napig, a mezőgazdaságban részt vevők egymás ellen hangoltak. A baloldali kormány idején a nagyüzemek támogatottak, jobboldali kormány esetén pedig a kisgazdaságok (kivéve a mai állapotot, amikor giga gazdaságok jöttek létre). A mezőgazdaságban szereplő nagyüzemek és kisgazdaságok egymásra vannak utalva, nem lehetnek ellenérdekeltek. Kiegészítik egymást és ez a sokszínűség teheti igazán erőssé és hatékonnyá a termelést.

2.Mi a legfontosabb feladat a mezőgazdaságban?

Biztosítani annak lehetőségét, hogy kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű élelmiszer-alapanyag álljon rendelkezésre.   

 

3.A mezőgazdasági termelés finanszírozását hogyan kívánja a párt megoldani?

Agrárbankot hozunk létre. Az egy termelési évhez kötött zöldhiteleket kamatmentesen adjuk a növénytermesztésben résztvevőknek. Az új és újrainduló mezőgazdasági vállalkozásoknak Start hitelt biztosítunk, amely önerő nélküli vissza nem térítendő, illetve kamatmentes hitel lesz. 

 

4.Mi a legnagyobb kihívás ma a növénytermesztésben?

A növénytermesztés fejlesztése, a termésmennyiség és minőség biztosítása nem csak a gazdák érdeke. Gyermekeink és unokáink kenyérgabonája van veszélyben, ha nem tudunk kellő választ adni az egyre súlyosabb aszály okozta kihívásra. Pártunk feltett szándéka, hogy a hazánkon átfolyó nagy folyókat a mezőgazdaság számára elérhetővé tegye. Csatornarendszerek kiépítésével öntözhetővé tesszük termőterületeink nagy részét. A csatornavizet ingyenesen biztosítjuk a gazdák számára.

 

5.Mi a válasza a pártnak a GMO okozta kihívásra?

Tiltás. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a genetikailag módosított növények termesztése gazdaságosabb, mint a hagyományos növényeké, mivel ellenállóbbak és nagyobb termésátlagokat lehet velük elérni. A GMO-s növények megjelenése nagy veszélyforrás lehet a hagyományos mezőgazdasági termelésre. Az ingyenes öntözés biztosítása kellő válasz lehet erre a kihívásra is.

6.Mi a legfontosabb feladat az állattenyésztésben?  

Hangzatos szavak helyett a minőség preferálása. Kiegyensúlyozott, előre tervezhető jövedelmezőség biztosítása. Kiváló minőségű élelmiszert, csak kiváló minőségű alapanyagból lehet előállítani. Kiváló minőségű hús, tej, tojás támogatása a támogatási rendszerbe illesztve, annak mértékének növelésével. Az elmúlt időszakban az állattartó telepek száma drasztikusan csökkent. Feladatunk, hogy ezt a negatív folyamatot megfordítsuk. Elősegítjük a meglévő állattartó telepek korszerűsítését, ezzel hatékonyságuk növelését. Zöldmezős állattartó telep beruházások támogatásával olyan szintre emeljük hazánkban az állattartást, hogy garantáltan biztosítani tudja a hazai ellátást és kellő mennyiségű terméket adjon az export számára is.  

 

7. Hazánk az Osztrák-Magyar Monarchia éléstára volt, ma a mezőgazdasági feldolgozó ipar kezdetleges, export minimális.

Sem mennyiségben, sem minőségben nem termelünk megfelelő mennyiségű élelmiszert. A párt azzal, hogy támogatja a növénytermesztésben az ingyenes öntözővízhez jutást, ezáltal a stabil mennyiségű és minőségű élelmiszer alapanyagot, támogatja az állattenyésztésben a kiváló minőségű alapanyag-előállítást, ezzel megteremtjük a lehetőséget a kiváló minőségű magyar termékek előállításához. Ma a magyar élelmiszer késztermék előállítás, a mezőgazdasági feldolgozó ipar óriási hátrányban van a külföldi versenytársaival szemben. Olyan élelmiszer feldolgozó ipar kialakítását támogatjuk, amely képes ismét  világhírű magyar terméket előállítani. Pártunk létrehozza a „Magyar minőség” „Hungarian Quality” védjegyet, amely jelzést csak kiváló minőségű alapanyagból készült, kiváló minőségű magyar termék kaphat meg. A folyamatos kiváló minőséget az állam garantálja.

 

8. Mezőgazdasági gépgyártás fejlesztése, megteremtése alapfeladata a következő kormánynak.

 Magyar mezőgazdasági gépgyártás mára szinte teljesen elsorvadt. A mezőgazdaságban használt gépek, eszközök szinte kivétel nélkül külföldről származnak, miközben magyar gépgyártás világhírű volt korábban. A közeljövőben bekövetkező üzemanyag és motor területén végbemenő ipari forradalom, a villanymotor elterjedése olyan lehetőséget ad a magyar mezőgazdasági gépgyártás fejlesztésének, amellyel rövid idő alatt ismét világszínvonalú lehet az iparág. Kisgazdapárt támogatja a mezőgazdaságban használható villanymotor kifejlesztését, a villanyhajtásra épülő újgenerációs mezőgazdasági gépek gyártását, a jelenlegi motorok villanymotorra cserélését.

 

9. Mit tesz a párt a mezőgazdaságban dolgozók életszínvonala emelésének érdekében?

(27.) Országos kormányzati programmá kell tenni a mezőgazdasági kisüzemeknek, a kis- és törpebirtokosoknak, kiskertészeknek – mint a nemzet ősi és örökkévaló megingathatatlan létalapjának – legelső termelési ággá való fejlesztését. Arra kell törekednie az országvezetésnek, hogy a magyar földmívelés minél előbb elérje a fejlettebb mezőgazdasági államok parasztságának termelési, kulturális és életmódbeli színvonalát. Az ország újjáépítésére fordítandó áldozatok mellett elsősorban a lehetőség legmagasabb mértékéig kell áldozni a magyar élet igazi alapjának, a földmívelésnek a felemelésére.

A kormány által agyontámogatott ipari üzemek elszívták a munkavállalókat a mezőgazdaságból. Súlyos munkaerőhiány gonddal küzd az ágazat. A párt feladata, hogy olyan támogatási rendszert alakítson ki a mezőgazdaságban résztvevőknek, hogy a mezőgazdasági munkaadó és munkavállaló terheinek csökkentésével biztosított legyen a megfelelő számú és minőségű munkavállaló. 

 

10. Mi a párt javaslata arra, hogy a magyar gazdák hasonló színvonalon tudjanak termelni, mint az EU-hoz korábban csatlakozó országok gazdái?

Sajnálatos módon napi szinten tapasztaljuk, hogy ugyan az európai szabályzók mindenkire egyformán vonatkoznak, azonban ugyanazon szabályok másként, általában előnyösebben érintik azon államok polgárait, akik régebb óta tagjai az Uniónak. Ez nem fenntartható, mert a tényleges eredményesség szempontjából részrehajló, és csak az országok közötti feszültségekhez vezet, de különösen hátrányos a magyar gazdaságnak. Ilyen szabályok mellett a később csatlakozó országok soha nem fognak felzárkózni a többiekhez. Egy francia borászra, egy holland állattenyésztőre, egy német, vagy osztrák gazdára ugyanazok a szabályozók másképp érvényesek, mint egy magyarra.  Ez a rövid távú haszonelvűség vezetett arra, hogy ma az Unió zavarokkal működik. Nyomatékkal kell mindenkor tudatosítani, és minden eszközt be kell vetni annak érdekében, hogy a szabályozók és a támogatások közötti különbségek megszűnjenek és a magyar gazdák a hátrányukkal arányos kedvezőbb elbánásban részesüljenek a jelenlegi rendszerrel szemben

Comments are closed.