Közrend

A NEMZET PROGRAMJA

                       (dőlt betűvel szedve, zárójelben az eredeti sorszámmal jelölve az FKgP 1945-ös programja)

  1. (24.) Mit tart a párt a közrend előfeltételének?

Bátran és határozottan tudomására kell hozni a társadalom minden tagjának, hogy sem a demokrácia megszületése, sem a múltban szerzett érdemek nem jogosítanak senkit fel törvénytelen előnyök megszerzésére, éppen úgy, mint ahogy nem jogosítanak fel senkit basáskodásra és mások felett való uralkodásra azok a példaadások sem, amelyek az elmúlt idők szörnyű diktatúrás rémuralmából előttünk állanak. A demokrácia nem arra való, hogy az elemi kötelességteljesítést külön jutalmazza, vagy hogy felmentést adjon a hozzáértés alól a közszereplésben. A szabadság nem jelenti azt, hogy egyeseknek, az elszántabbaknak vagy felelőtlenebbeknek mindent szabad másokkal szemben alkalmazni, hanem éppen azt jelenti, hogy mindenkinek a szabadságát biztosítani kell az egyesek erőszakosságaival szemben. A magyar nép egyaránt szereti a rendet és a szabadságot. A közhatóságoknak szigorúan ügyelni kell arra, hogy ezt a rendet senki meg ne bontsa s a szabadságot senki anarchiává ne változtassa. Szabad világban több felelősséget kell követelni a közhatalom végrehajtóitól, mint a reakció uralmának idején.

A párt javaslata a bírák és bírósági hivatalnokok felelősségéről szóló 1871. évi VIII. törvénycikk hatályba helyezése.A bírák és bírósági hivatalnokok, hivatali kötelesességüknek szándékosan vagy vétkes gondatlanságból elkövetett megszegéséért felelősséggel tartoznak.

 2. Mit tesz a párt annak érdekében, hogy felszámolja a korrupciót?

Meg kell szüntetni és ki kell irtani a korrupció gyökerét, mely minden bajnak a forrása. Véleményünk szerint a korrupció bölcsője a gazdasági bűncselekmények titkosítása. Számunkra elfogadhatatlan, hogy több évtizedre titkosítottak olyan aktákat, amelyek valószínűsíthetően korrupciós gazdasági ügyek. Az igazság kiderítéséért pártunk a titkosított gazdasági ügyek titkosítását feloldja. Célunk az, hogy a jelenlegi politikát behálózó gazdasági korrupciót felszámoljuk, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a közélet megszabaduljon azoktól, akik a korrupciót folyamatosan gerjesztik.  

 

Comments are closed.