Rólunk

BIZTONSÁGOS ÁLLAM, EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁG
Kisgazda manifesztum


„Ez a mozgalom élesen, de megnyugtató módon különbözik az apró-cseprő, részint csak egyes személyeknek
szervezkedési mozgalmától. Nincsenek itten országos hírű nagy emberek: a vezetők egyek a nép tömegeivel és
talán jórészt ennek tulajdonítható az az erőteljes bizalom, amely végigvonul a mozgalom során. Megnyugtató
azonban az a határozottság, amellyel a vezetők irányítják a mozgalmat, s ez a határozottság biztosítéka annak,
hogy a mozgalom nem fog szélsőségek felé terelődni sem jobbra, sem balra, hanem megtartja a jövőben is azt
a hazafias és demokratikus irányt, amelyet ma az ország legnagyobb társadalmi osztálya egyedül követhet.”

(A Pesti Hírlap 1930. október 14-i cikke a békési zászlóbontásról)

A magyar társadalom nagy akarással fogadta a politikai rendszerváltást, mert azt remélte, hogy
véglegesen visszatérhet – a történelme során oly sokszor megszakított – kiegyensúlyozott
fejlődéshez. A Független Kisgazdapárt vezetésével a második világháborút követően ez sikerült.

1990-ben ismét reményt tudtunk adni a magyarságnak. Sajnos a valódi koalíciós kormányzás helyett
a pártok paktumokat kötöttek a hátunk mögött.
Még így is veszélyes maradt az egyetlen valódi bázissal rendelkező, értékeket képviselő pártunk,
ezért megosztó személyeket juttattak a vezetésébe.

Az 1989 óta eltelt közel három évtized mára végleg bebizonyította, hogy a rendszer változásnak hitt
átalakulási folyamat nem járt a kívánt eredménnyel.

Meg kell szüntetni azokat a gazdasági és társadalmi igazságtalanságokat, mesterséges
szembeállításokat, melyektől beteg az ország. Nincs külön országa a vidékieknek és a városiaknak,
nincs a szegényeknek és a gazdagoknak, nincs külön országa a különböző politikai nézeteket
vallóknak.
Egy Magyarország van, melynek problémáit józan ésszel, társadalmi konszenzusra törekvéssel,
nyugalommal és alázattal kell orvosolni.

Mostanra a párt végleg megszabadult a rendszerváltást követő időszakot jellemző diktatórikus
szemlélettől, nem vett részt a politikai korrupcióban, és visszatért a történelmi gyökereihez.
A Független Kisgazdapárt nem a pártok közötti lejárató kampányban kíván részt venni, nem politikai
ellenfeleket keres, hanem egy cél érdekében újra kezd politizálni.
Célunk az elfeledett Nemzetrész képviselete. Képviselni akarjuk a szegénységben,
mélyszegénységben élő városi és falusi embereket, a magyar vidéket, az agráriumot.
Programunk ,
BIZTONSÁGOS ÁLLAM, EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁG, A NEMZET PROGRAMJA
amely szellemiségben az 1945-ös Független Kisgazdapárt örökségeit viszi tovább, és a társadalom
minden tagját érinti.
A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt újra hitet és reményt ad a Nemzetnek.

2017 nyara

Comments are closed.