Nyílt Levél Áder Jánoshoz és Kövér Lászlóhoz, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak írt levél megválaszolatlansága okán!

Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
1092 Budapest, Kinizsi utca 22.
ISTEN, HAZA, CSALÁD
E-mail: fkgp.balogh@gmail.com; fkgp.markus@gmail.com

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr​​​ Saját kezébe
részére
Miniszterelnökség​​​​​Tárgy: Kérelem, bejelentés​​

1055 Budapest
Kossuth tér 1.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt törvényes képviselőjeként került birtokomba az Ön miniszterelnöki aláírását is rögzítő, 2000. május 3. napján a „FIDESZ-Magyar Polgári Párt és a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt” által megkötött koalíciós megállapodást kiegészítő csatolt megállapodás, amely a fenti szervezetek által a közös kormányzásról és együttműködésről 1998. június 24-én megkötött megállapodás kiegészítése.
A Fővárosi Bíróság adatain nyugvó csatolt közokiratok szerinti nyilvántartási adatok azt bizonyítják, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Párttal 1998-ban közös kormányzásra és együttműködésre szerződött „Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt” 1992. augusztus 19. napján törlésre került a társadalmi szervezetek nyilvántartásából, jogerős határozattal való megszüntetés jogi indok alapján. A jelzett állapot változatlan a 2017. szeptember 22-i keltű bírósági közokirattal bizonyítottan.
Az 1992-től mai napig változatlan fenti tények alapján kérjük Miniszterelnök Úr érdemi válaszát, hogy milyen közhitelesként elfogadott nyilvántartási adatokra alapítva írt alá Miniszterelnökként megállapodást 1998-ban és 2000-ben, a mellékelt közokiratok tanúsága szerint 1992. augusztus 19-én törölt, jogerős határozattal megszűntetett, és máig is ekként nyilvántartott szervezettel?

Hivatalos tudomására hozzuk egyúttal a törvényhozásban működő – jogvégzett – hivatalos személyként, hogy az nyert aggálytalanul bizonyítást, miszerint a „Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt” által felperesként az ország különböző bíróságain 1992-ben nagyszámban indított polgári peres eljárások sorozatosan felfüggesztésre kerültek. Ezen állapot máig változatlan! Emiatt a jelzett perek az érintett igazságszolgáltatási szervek súlyos és ismétlődő jogszabálysértő eljárása miatt törvénysértő módon voltak és vannak 25 éven túl kezelve, így a perek zöme lezáratlan, folyó per.

A több évtizede folyó perekben történő tájékozódás érdekében 2017. szeptember 25. napján több, mint 35 megkeresést intéztünk az ügyben eljáró bíróságokhoz, amelyet követően azzal kellett a mai napon is szembesüljünk, hogy a bíróságoknak küldött könyvelt postai küldemények átvételét igazoló térivevények mindegyike eltűnt, azok hollétéről jelenleg nem tudnak számot adni annak ellenére, hogy 15-nél több válasz érkezett azoktól a megkeresett bíróságoktól, akik kapcsán az átvételt – az előző okok miatt – még csak igazolni sem tudjuk. A postai ragszámok szerinti ellenőrzés alapján azonban már tudjuk, hogy a címzett bíróságok a felperesi leveleket 2017. szeptember 26.-a és 28.-a között átvették.
Az eddig kézhez kapott hivatalos tájékoztatásokból megállapítható, hogy az FKgP-nek felperesi pozícióban több tíz pere van folyamatban 25 éven túl lezáratlanul, amely tévedésen messze túlmutató és országos szinten összehangoltságot is felvető bírósági ügykezeléssel alapjaiban megsértett jogaink miatt nemzetközi bíróságok előtt kényszerülünk fellépni a Magyar Állammal szemben. A 25 éven túl folyó pereink esete megítélésünk szerint ugyanakkor felveti az 1104/2012. (IV.6.) Korm. határozat 6. pontja szerinti eljárás szükségességét („Minden múlt és jövőbeli korrupciós cselekmény hathatósan, gyorsan és teljes körűen kivizsgálásra és szankcionálásra kerül.”).

Kérjük érdemi válaszát.

BORT,​BÚZÁT​ BÉKESSÉGET
Budapest, 2017. október 19.

​​​ Tisztelettel:
​​​​​​ Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
​​​​​​​ Balogh Károly elnök
​​​​​​ ​ +36-30/981-7717
Melléklet: 3 oldal

 

Dr. Áder János köztársasági elnök úr​​​
Saját kezébe
részére
Köztársasági Elnöki Hivatal​​​​
Tárgy: Kérelem

1011 Budapest
Szent György tér 1-2.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt törvényes képviselőjeként kerestem meg dr. Orbán Viktor miniszterelnök urat 2017. október 20. napján a csatolt levéllel és mellékleteivel, a Miniszterelnök Úr aláírását is rögzítő „FIDESZ-Magyar Polgári Párt és a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt” nevében 2000. május 3-án aláírt koalíciós megállapodást kiegészítő megállapodás, és azzal kiegészített közös kormányzásról és együttműködésről 1998. június 24-én megkötött megállapodás alapján.

Az országgyűlési postázó útján átvett Miniszterelnök Úrnak címzett megkeresésre választ nem kaptunk, intézkedést nem tapasztaltunk, annak sorsa előttünk ismeretlen.

A fenti helyzet miatt nem tudjuk továbbra sem azt, hogy a hivatkozott 1998-as és 2000-es szerződés szerint a FIDESZ-Magyar Polgári Párttal közös kormányzásra és együttműködésre szerződött „Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt”-ot milyen közhitelesként elfogadott nyilvántartási adatokra alapítva kezelte jogalanyként a szerződést – többek között – aláíró Miniszterelnök Úr, mivel az 1998-ban és 2000-ben a FIDESZ-szel szerződő félként nevesített „Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt” a Fővárosi Bíróság / Törvényszék által kiadott mellékelt közokiratok, illetve a bíróság adatain nyugvó közhiteles nyilvántartási adatok tanúsága szerint 1992. augusztus 19-én törlésre került, jogerős határozaton nyugvó megszűntetés miatt. A 2017. október 25-i keltű csatolt törvényszéki közokirattal és az OBH 2017. november 12-én hatályos közhiteles nyilvántartási adatával bizonyítottan a törölve / törölt állapot változatlan.

A társadalmi / civil szervezetekről vezetett nyilvántartásból 25 éve törölt és ma is töröltként nyilvántartott „Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt” 1992. augusztus 19. napjától nyilvánvalóan nem rendelkezik jog- és cselekvőképességgel, ami miatt tisztelettel kérelmezzük a Köztársasági Elnök Úrtól azt, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Párt által a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párttal a közös kormányzásról és együttműködésről 1998. június 24-én megkötött, 2000. május 3-án kiegészített koalíciós megállapodás hatálya alatt 1998 – 2002 év között az Országgyűlésben alkotott törvények megsemmisítését szíveskedjen kezdeményezni, mert az 1992. augusztus 19-étől a mai napig is törölt szervezet 1998 – 2002 közötti cselekményeihez nem fűződik joghatás, a törölt szervezet neve alatti eljárással meghozott törvények, jogszabályok közjogilag hatálytalanok, mert azok meghozatalában egy jogalanyisággal nem rendelkező személy működött közre a FIDESZ által is aláírt megállapodás alapján.

Kérjük Tisztelt Elnök Úr érdemi intézkedését, arról történő tájékoztatását.

BORT​,BÚZÁT​, BÉKESSÉGET

Budapest, 2017. november 13.
​​​ Tisztelettel:
​​​​​​ Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
​​​​​​​ Balogh Károly elnök
​​​​​​ ​ +36-30/981-7717
Melléklet: 6 lap

 

Dr. Kövér László elnök úr​​​​
Saját kezébe
részére
Magyar Országgyűlés​​​​​
Tárgy: Kérelem

1055 Budapest
Kossuth tér 1.

Tisztelt Elnök Úr!

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt törvényes képviselőjeként kerestem meg dr. Orbán Viktor miniszterelnök urat 2017. október 20. napján a csatolt levéllel és mellékleteivel, az Elnök Úr, a Miniszterelnök Úr aláírását is rögzítő „FIDESZ-Magyar Polgári Párt és a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt” nevében 2000. május 3-án aláírt koalíciós megállapodást kiegészítő megállapodás, és azzal kiegészített közös kormányzásról és együttműködésről 1998. június 24-én megkötött megállapodás alapján.

Az országgyűlési postázó útján átvett Miniszterelnök Úrnak címzett megkeresésre választ nem kaptunk, intézkedést nem tapasztaltunk, annak sorsa előttünk ismeretlen.

A fenti helyzet miatt nem tudjuk továbbra sem azt, hogy a hivatkozott 1998-as és 2000-es szerződés szerint a FIDESZ-Magyar Polgári Párttal közös kormányzásra és együttműködésre szerződött „Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt”-ot milyen közhitelesként elfogadott nyilvántartási adatokra alapítva kezelte jogalanyként a szerződést a FIDESZ MPP törvényes képviselőjeként Ön és az Önnel együtt aláíró Miniszterelnök Úr, mivel az 1998-ban és 2000-ben a FIDESZ-szel szerződő félként nevesített „Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt” a Fővárosi Bíróság / Törvényszék által kiadott mellékelt közokiratok, illetve a bíróság adatain nyugvó közhiteles nyilvántartási adatok tanúsága szerint 1992. augusztus 19-én törlésre került, jogerős határozaton nyugvó megszűntetés miatt. A 2017. október 25-i keltű csatolt törvényszéki közokirattal és az OBH 2017. november 12-én hatályos közhiteles nyilvántartási adatával bizonyítottan a törölve / törölt állapot változatlan.

A társadalmi / civil szervezetekről vezetett nyilvántartásból 25 éve törölt és ma is töröltként nyilvántartott „Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt” 1992. augusztus 19. napjától nyilvánvalóan nem rendelkezik jog- és cselekvőképességgel, ami miatt tisztelettel kérelmezzük az Elnök Úrtól azt, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Párt által a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párttal a közös kormányzásról és együttműködésről 1998. június 24-én megkötött, 2000. május 3-án kiegészített koalíciós megállapodás hatálya alatt 1998 – 2002 év között az Országgyűlésben alkotott törvények megsemmisítését szíveskedjen kezdeményezni, mert az 1992. augusztus 19-étől a mai napig is törölt szervezet 1998 – 2002 közötti cselekményeihez nem fűződik joghatás, a törölt szervezet neve alatti eljárással meghozott törvények, jogszabályok közjogilag hatálytalanok, mert azok meghozatalában egy jogalanyisággal nem rendelkező személy működött közre, a FIDESZ nevében Ön által és az Elnök Úrral együtt a Miniszterelnök Úr által is aláírt megállapodás alapján.

Kérjük Tisztelt Elnök Úr érdemi intézkedését, arról történő tájékoztatását.

BORT​BÚZÁT​ BÉKESSÉGET

Budapest, 2017. november 13.

​​​ Tisztelettel:
​​​​​​ Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
​​​​​​​ Balogh Károly elnök
​​​​​​ ​ +36-30/981-7717
Melléklet: 6 lap

Ez is érdekelheti...

One thought on “Nyílt Levél Áder Jánoshoz és Kövér Lászlóhoz, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak írt levél megválaszolatlansága okán!

 1. Engelmann József

  november 14, 2017 at 4:27de.

  Tisztelt Magyar Honfitársaink, Kisgazdák!
  A nyílt levelek megírása és elküldése már esedékes volt, ugyanis a bíróságokon, ügyészségeken történő jogsértések ellen valakinek, vagy valakiknek fel kellett már lépni.
  Egy bizonyos, itt megrendelésre történhet minden, mivel védelem nélkül egy bíró sem meri megtenni, amit a Független Kisgazdákkal csináltal az elmúlt 23 évben.
  Többet akarnak tudni a demokráciáról? Közel két éve vittem Áder János számára egy beadványt, Hegedüs Péter volt FKgP képviselő törvénysértő magatartására terhelőn. Tudni illik, az elnök levélben kérte, amit megfogalmaztam azt bizonyítani kell. Én minden anyagot időrendi sorrendben szedetten a Köztársasági Elnöki Hivatalban személyesen érkeztettem és lássanak csodát, a mai napig érdemleges választ nem kaptam, miközben a törvény kimondja: 30 napos válaszadási kötelezettsége van a hivatalnak. Előzőekben, ugyan ezt az anyagok vizsgálat céljából átadtam Lezsák Sándornak és Budai Gyulának is, akik szintén nem válaszoltak.
  Nos, az Önök nyílt levekéhez minden jót kívánok, remélhetően több sikerrel járnak az üggyel kapcsolatban. A Fidesz-FKgP koalíció 1998-2002 között törénytelenül működött!!! JOGI ALAP HIÁNYA ÁLTAL, MINT HA NEM IS LETT VOLNA !!!

  Isten, Haza, Család legyen Önökkel.

Az E-mail cím nem lesz közzétéve. A Név és Email mezők kitöltése szükséges.