Kisgazda manifesztum

„Ez a mozgalom élesen, de megnyugtató módon különbözik az apró-cseprő, részint csak egyes személyeknek szervezkedési mozgalmától. Nincsenek itten országos hírű nagy emberek: a vezetők egyek a nép tömegeivel és talán jórészt ennek tulajdonítható az az erőteljes bizalom, amely végigvonul a mozgalom során. Megnyugtató azonban az a határozottság, amellyel a vezetők irányítják a mozgalmat, s ez a határozottság biztosítéka annak, hogy a mozgalom nem fog szélsőségek felé terelődni sem jobbra, sem balra, hanem megtartja a jövőben is azt a hazafias és demokratikus irányt, amelyet ma az ország legnagyobb társadalmi osztálya egyedül követhet.”
                                                         (A Pesti Hírlap 1930. október 14-i cikke a békési zászlóbontásról)

A magyar társadalom nagy akarással fogadta a politikai rendszerváltást, mert azt remélte, hogy véglegesen visszatérhet – a történelme során oly sokszor megszakított – kiegyensúlyozott fejlődéshez. A Független Kisgazdapárt vezetésével a második világháborút követően ez sikerült. 

 

1990-ben ismét reményt tudtunk adni a magyarságnak. Sajnos a valódi koalíciós kormányzás helyett a pártok paktumokat kötöttek a hátunk mögött.

Még így is veszélyes maradt az egyetlen valódi bázissal rendelkező, értékeket képviselő pártunk, ezért megosztó személyeket jutattak a vezetésébe.

 

Az 1989 óta eltelt közel három évtized mára végleg bebizonyította, hogy a rendszerváltozásnak hitt átalakulási folyamat nem járt a kívánt eredménnyel.

 

Meg kell szüntetni azokat a gazdasági és társadalmi igazságtalanságokat, mesterséges szembeállításokat, melyektől beteg az ország. Nincs külön országa a vidékieknek és a városiaknak, nincs a szegényeknek és a gazdagoknak, nincs külön országa a különböző politikai nézeteket vallóknak.

Egy Magyarország van, melynek problémáit józanésszel, társadalmi konszenzusra törekvéssel, nyugalommal és alázattal kell orvosolni.


Mostanra a párt végleg megszabadult a rendszerváltást követő időszakot jellemző diktatórikus szemlélettől, nem vett részt a politikai korrupcióban, és visszatért a történelmi gyökereihez.

 

A Független Kisgazdapárt nem a pártok közötti lejárató kampányban kíván részt venni, nem politikai ellenfeleket keres, hanem egy cél érdekében újra kezd politizálni.  

Célunk az elfeledett Nemzetrész  képviselete. Képviselni akarjuk a szegénységben, mélyszegénységben élő városi és falusi embereket, a magyar vidéket, az agráriumot. Vállalja a kitaszítottak, kiszolgáltatottak, és kisemmizettek védelmét.

 

Programunk ,

BIZTONSÁGOS ÁLLAM, EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁG, A NEMZET PROGRAMJA

amely szellemiségben az 1945-ös Független Kisgazdapárt örökségeit viszi tovább, és a társadalom minden tagját érinti.

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt újra hitet és reményt ad a Nemzetnek.

Célt kell adni, valami egészen szép és realizálható álmot, hogy ez a sok tekintetben széthullott, egyes rétegeiben megrettent, vagy csak a mindennapnak élő magyarság lásson valamit maga előtt, amire érdemes rátenni az életét.

Ez is érdekelheti...

Az E-mail cím nem lesz közzétéve. A Név és Email mezők kitöltése szükséges.