A demagóg, populista diktatúrák tízparancsolata

 

A demagóg, populista diktatúrák tízparancsolata

NOAM CHOMSKY

A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik,
az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára.

 

1. Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú
problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és
súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi
jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket.
Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.

 

2. A népnek úgy kell tekintenie politikai vezetőire, mint a nemzet
megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis
riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani,
amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a
kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező,
illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk
fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.

 

3. A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb
következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér”
propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat),
a „szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak
kormánybefolyás alatt), s a „feketét” (amelyekről senki sem gondolná,
hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezeknek karöltve azon
kell munkálkodniuk, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság
szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét
beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentse a nemzet feje
felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni,
mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még
mindig nem a legrosszabb következett be.

 

4. A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan
történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk
számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek
reménytelenül idealisták és hiszékenyek: évszázadokon keresztül
hajlandók benyelni és elfogadni ezt az érvet („majd a következő
generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”).

 

5. Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a
történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a
politikai vezetőknek egyszerűen kell megfogalmazniuk üzeneteiket,
már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A
hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naív lesz és hajlamos
az információs beetetések elfogadására.

 

6. Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a
racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális
megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a
rációt.

 

7. Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben
kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és
összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd
korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen
iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.

 

8. A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes
tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg
támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és
félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni
azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.

 

9. A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a
szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban
választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási,
csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig
könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.

 

10. Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Titkos
nyilvántartásokat kell létrehozni az egyén különféle (ízlésbeli,
politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról,
egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban
megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a
társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés
pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de
ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani.

Ez is érdekelheti...

Az E-mail cím nem lesz közzétéve. A Név és Email mezők kitöltése szükséges.